CarGo pickup and delivery

Deze versie van CarGo heeft veel gemeenschappelijk met de basisversie van CarGo die geschikt is voor standaard distributie-situaties. Het belangrijkste verschil is het rekenhart (algoritme) om tot een goed planningsvoorstel te komen. Een ander verschil is de grafische presentatie van de ritten op de wegenkaart.